Transportbonden tevreden over arbeidstijden

De Belgische Transportarbeidersbond van het ABVV (BTB) en ACV-Transcom zijn erg tevreden over het Europees compromis van gisteren/maandag dat de arbeidstijd in de sector van het wegvervoer regelt. De bonden zijn wel nog ongerust over twee punten in het compromis.

BELGA

Vrachtwagenbestuurders zullen voortaan nog slechts 48 uren per week mogen werken, met maximaal tien uur nachtarbeid. Zelfstandige chauffeurs vallen pas na zeven jaar onder de directieve. De opname is echter niet automatisch. Na vijf jaar komt er een evaluatie en dan is alles nog mogelijk. BTB-ABVV en ACV-Transcom vrezen dat in die zeven jaar tijd de druk enorm groot zal worden om met schijnzelfstandigen te werken. Vandaag worden werknemers in grotere ondernemingen al in de richting van een zelfstandig statuut geduwd. Dit is volgens de bonden geen goede zaak; zeker niet op het vlak van verkeersveiligheid. De laatste jaren deden zich veel spectaculaire ongevallen voor met vrachtwagens die bestuurd werden door zelfstandige chauffeurs die in onderaanneming van grote bedrijven werkten, klinkt het. De Belgische transportbonden waren ook vragende partij om de nachtarbeid te beperken tot acht uur. De werkgevers zijn niet zo tevreden over het gesloten compromis. Onder de arbeidstijd valt immers ook het toezicht op het laden en lossen en het invullen van administratieve formaliteiten. "Als dat veel tijd in beslag neemt, rest er minder tijd om te rijden", aldus Isabelle De Maght van Febetra. De federatie is ook niet erg opgetogen over de regeling voor de zelfstandigen. Ze had liever gezien dat zelfstandige chauffeurs en loontrekkenden op eenzelfde manier behandeld werden