Oplage Nederlandse kranten daalt

De oplage van de Nederlandse dagbladen is het afgelopen boekjaar, dat loopt tot eind september, met 1,5 procent gedaald tot ruim 4,37 miljoen exemplaren. Dit blijkt uit cijfers van het dagbladeninstituut Cebuco. De meeste kranten werden geconfronteerd met een dalende oplage. Enkel Het Financieele Dagblad, Trouw en het Nederlands Dagblad verkochten meer exemplaren.

BELGA

Onder de landelijke dagbladen gaf vooral het Algemeen Dagblad terrein prijs. De oplage van deze krant zakte met ruim 6,8 procent tot 335.253. De Volkskrant streeft het AD nu in oplage voorbij, hoewel ook de oplage van deze krant daalde: -3,2 procent tot 335.295. Beide kranten behoren tot uitgeversconcern PCM.

Twee andere PCM-kranten, NRC Handelsblad en het Parool, laten eveneens een dalende oplage zien. Het Parool ging er fractioneel op achteruit, van 89.246 naar 89.176. NRC Handelblad verloor 1,7 procent tot 267.140. PCM-krant Trouw daarentegen ging er op vooruit. Deze landelijke krant steeg met 1,9 procent tot 127.984.

De grootste krant van Nederland, De Telegraaf, zag de oplage teruglopen met 0,2 procent tot 806.597. Het Financieel Dagblad scoorde relatief de grootste oplagestijging onder de landelijke kranten, ruim 4,7 procent tot 66.809. De oplage van het Nederlands Dagblad steeg met 760 exemplaren tot 32.793.

Uit de cijfers blijkt verder dat er per 100 gezinnen in Nederland gemiddeld 65 landelijke of regionale kranten worden verspreid. Ongeveer een vijfde geeft de krant dagelijks door (bijvoorbeeld aan de buren), waardoor de dekking van dagbladen op 77 per 100 huishoudens komt.