Onenigheid over Afghanistan-vredesmacht

De vijf vaste leden van de VN-Veiligheidsraad zijn het bij intern overleg dinsdag in New York oneens gebleven over de concrete regels voor de beoogde Afghanistan-vredesmacht. In diplomatieke kringen verluidt zelfs dat de deadline van 22 december, de datum waarop de door de internationale anti-terreurcoalitie aangestelde Afghaanse overgangsregering wordt ingezworen, mogelijk niet wordt gehaald.

BELGA

Breekpunt blijkt vooral de samenwerking tussen de internationale troepen en de VS-militairen. "Groot-Brittannie streeft het feitelijk ondergeschikt maken van de vredeshandhavende troepen aan het Afghanistan-commando in Miami na", zo opperde een diplomaat. In Franse VN-kringen werd vernomen dat Frankrijk dit niet aanvaardt. Ook Duitsland - dat evenwel niet in V-Raad is vertegenwoordigd - wil niet dat de Amerikanen met behulp van de voorziene Britse commando's het feitelijke bevel over de vredesmacht voeren.