Rumsfeld wil SFOR in Bosnië afslanken tot 12.000 man

De VS-minister van Defensie Donald Rumsfeld heeft dinsdag op de vergadering met zijn NAVO-collega's in Evere voorgesteld de multinationale NAVO-vredesmacht in Bosnië (SFOR) voor het einde van 2002 met 6.000 man af te slanken. Momenteel is SFOR 18.000 man sterk.

BELGA

"De tijd is rijp om in Bosnië een nieuwe, hervormde en kleinere legermacht te definiëren (...) We moeten ons allemaal engageren om dat ten laatste in 2002 te realiseren", zei Rumsfeld aan zijn NAVO-defensiecollega's. Voor Rumsfeld kan het huidige troepenaantal met minstens 6.000 man worden teruggebracht, "en mogelijk meer". Een beslissing hierover moet er komen op de voorjaarsvergadering van de defensieministers in 2002. De Verenigde Staten zeggen al enkele maanden dat ze hun troepen waar dat mogelijk is uit de Balkan willen terugtrekken. SFOR telt momenteel 3.000 Amerikaanse soldaten. Rumsfeld stelde voor dat de Europese Unie de leiding neemt over een gewapende internationale politiemacht om de ordehandhavingstaak van SFOR te verlichten. De minister zei dat het thuisfront een signaal moest krijgen dat de militairen niet eindeloos in een conflictgebied blijven wanneer de eigenlijke militaire missie is afgelopen. "Vroeger riepen militairen victorie wanneer hun missie was afgelopen en keerden ze naar huis terug. Tegenwoordig lijkt een missie pas echt succesvol wanneer er nooit afscheid wordt genomen". Ook Robertson benadrukte dat de NAVO niet eeuwig in ex-Joegoslavië wil blijven en bracht in herinnering dat de vredesmacht in Bosnië al werd gereduceerd van 60.000 man in december 1995 tot 17.800 nu. De defensieministers bespraken verder ook hoe kan worden bezuinigd door de drie NAVO-operaties in de Balkan beter te coördineren. Naast SFOR is er de 40.000 man sterke KFOR in Kosovo en een kleine opdracht in Macedonië om observatoren van de Europese Unie en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa te beschermen. Daarbij wordt gedacht aan militaire uitrusting in gemeenschappelijk gebruik voor de drie operaties, die elk hun eigen mandaat behouden