Bespreking migrantenstemrechtbespreking gaat gewoon verder

Het ziet ernaar uit dat de commissie binnenlandse zaken van de Senaat dinsdag de bespreking van het wetsvoorstel van de groene fractieleiders Frans Lozie en Marie Nagy gewoon zal voortzetten, ondanks de verklaringen van de afgelopen dagen. Na de hoorzittingen van de voorbije weken wordt de algemene bespreking afgerond en kan dinsdag reeds begonnen worden aan de artikelsgewijze bespreking. Maar het zal zeker nog niet tot een stemming komen, luidde het maandagavond. Zoals bekend zijn vijf van de zes meerderheidspartijen gewonnen voor de invoering van het migrantenstemrecht, maar verzet de VLD zich met klem tegen een wet in die zin. Partijvoorzitter Karel De Gucht verklaarde dit weekend dat er voor de VLD deze of volgende legislatuur geen sprake kan zijn van migrantenstemrecht bij lokale verkiezingen.

BELGA

Aan Franstalige kant is iedereen gewonnen voor de invoering van het migrantenstemrecht, maar aan Vlaamse kant liggen de VLD, CD°V en het Vlaams Blok - samen goed voor tweederden van de Vlaamse zitjes in de hoge vergadering - dwars. Voor PS-voorzitter Elio Di Rupo moet de senaatscommissie de werkzaamheden voortzetten. "Men zegt mij dat er een consensus bestaat onder alle democratische partijen buiten de VLD. Dat men de bespreking ten gronde voortzet en zover als mogelijk gaat", zei hij.

Voor Di Rupo kan er geen sprake van zijn om een dictaat te aanvaarden van wie ook om de werkzaamheden te stoppen. Hij erkende dat het voor een regering niet goed is dat er voorstellen met een wisselmeerderheid worden gestemd, "maar laten we kijken hoe het dossier evolueert". "Als er gestemd wordt, zullen de PS-senatoren voor stemmen", aldus nog de partijvoorzitter. De CD°V blijft bij het standpunt dat ze innam op het laatste partijcongres. Voor de Vlaamse christendemocraten is integratie het sleutelwoord en dient de snelbelgwet in de eerste plaats aangepast te worden. Het kiesrecht dient prioritair via naturalisatie bekomen te worden. De CD°V-fractie zal als één blok stemmen, verklaarde de woordvoerder van de partij. "De lakmoesproef is vrijdag gebeurd bij de stemming in het Brussels parlement over een resolutie inzake het migrantenstemrecht. De voltallige fractie onthield zich toen", luidde het. Voor de N-VA dient de inburgering aan zowel het migrantenstemrecht als aan de snelbelgwet gekoppeld te worden. "Het heeft geen zin migranten die niet ingeburgerd zijn en zelfs onze taal niet spreken, stemrecht toe te kennen", vindt voorzitter Geert Bourgeois.