Dinsdag staking bij Ovofood in Herk-de-Stad

De christelijke bediendenvakbond LBC-NVK organiseert dinsdag een staking bij het bedrijf Ovofood in Herk-de-Stad. Dat meldde vakbondsafgevaardigde Kristel Steegmans van het LBC-NVK. De vakbond is boos omdat de directie van de eierverwerkende producent Ovofood wijzigingen aanbracht in het voorstel van collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO had normaliter maandag ondertekend moeten worden, maar de vakbonden weigerden dat. "Het protocol is gewijzigd, afspraken zijn geschrapt en overeenkomsten werden verbroken in de tekst die de directie maandag aan de werknemers voorlegde", aldus Steegmans. In het voorstel van collectieve arbeidsovereenkomst waren vakbonden en directie overeen gekomen dat er van de in totaal achttien bedienden negen zouden worden ontslagen en dat die op de nodige begeleidingsmaatregelen vanwege de directie zouden kunnen rekenen. De directie had zich ook bereid verklaard om de nodige garanties te bieden voor de tewerkstelling van de bedienden die aan de slag kunnen blijven. Maar ook van die belofte was volgens de vakbonden in het CAO-voorstel niets meer terug te vinden.

BELGA

De directie van Ovofood bereikte eerder al een akkoord met de vakbonden dat er in de loop van 2002 30 van de 51 arbeiders moeten afvloeien. De personeelsvermindering zou te wijten zijn aan het wegvallen van een aantal belangrijke orders. Ovofood is een dochteronderneming van de groep Aveve en is gespecialiseerd in de aanmaak van eiproducten. Bij Ovofood werken in totaal 69 mensen.