"Strijd om Tora Bora nog niet beëindigd"

Hoewel de Afghaanse stamhoofden die in het oosten van Afghanistan tegen al-Qaida vechten zondag de overwinning hebben uitgeroepen is de strijd bij Tora Bora volgens Amerikaanse functionarissen nog niet gestreden.

APNED

In de nacht van zondag op maandag voerden Amerikaanse vliegtuigen opnieuw bombardementen uit, al waren die minder hevig dan in voorgaande dagen. Een gevechtshelikopter voerde beschietingen uit op enige afstand van Tora Bora, wat erop wijst dat de strijd nu vooral is gericht tegen vluchtende strijders van al-Qaida. Leden van de Oost-Afghaanse milities zeiden maandagmorgen Amerikaanse commando's te hebben gezien die de bergen afzochten naar overlevende al-Qaidastrijders.

Leden van de oostelijke alliantie doorzochten intussen een voor een de grotten van het bergcomplex en stuitten daarbij op voorraden munitie en voedsel. Sommigen zeiden 's nachts slaags te zijn geraakt met vluchtende al-Qaidastrijders. Een van de commandanten, Auzubillah, zei dat zijn mannen bij zo'n confrontatie twee al-Qaidastrijders hadden gedood en vijf gevangengenomen.

Volgens de Amerikaanse bevelhebber, generaal Tommy Franks, zal het nog wel even duren voordat het gebied bij Tora Bora geheel onder controle is gebracht. Hij wees erop dat er ravijnen moeten worden beklommen om alle bunkers en grotten stuk voor stuk te kunnen doorzoeken.

De Amerikaanse minister van defensie Donald Rumsfeld, die een kort bezoek bracht aan Afghanistan, zei van de Afghaanse leiders te hebben vernomen dat meer dan 200 al-Qaidastrijders bij de gevechten zijn omgekomen, elf gevangen zijn genomen en meer dan 2.000 anderen proberen de nabijgelegen grens met Pakistan te bereiken. Pakistan heeft gevechtshelikopters en duizenden manschappen naar het gebied gestuurd om de grens af te sluiten.

Tijdens zijn bezoek aan Amerikaanse militairen die in Bagram en even buiten Afghanistan zijn gelegerd zei Rumsfeld zondag dat niet te zeggen valt hoe lang het zal duren voor Osama bin Laden, het primaire doelwit van de Amerikaanse militaire campagne, en Talibanleider mullah Mohammed Omar worden gevonden.

Over Bin Ladens verblijfplaats is nog steeds niets bekend. "Een paar dagen geleden had ik informatie dat hij hier (in Tora Bora) was", zei Hazrat Ali, een van de Afghaanse commandanten. "Maar nu weet ik niet waar hij is." Leden van al-Qaida die zondag gevangen zijn genomen hebben gezegd Bin Laden een maand geleden voor het laatst in het complex te hebben gezien. Berichten dat bij het afluisteren van kortegolfcommunicatie tussen de al-Qaidastrijders in Tora Bora afgelopen week Bin Ladens stem zou zijn herkend werden door de Amerikaanse bevelhebber Franks niet bevestigd. Hij zei dat er een enorme hoeveelheid radioverkeer is afgeluisterd en dat Bin Ladens stem niet met zekerheid is geïdentificeerd.