Hoge Raad Justitie: snelrecht geen oplossing

De Hoge Raad voor de Justitie wijst er maandag in een mededeling op dat de "invoering van een snelrechtprocedure voor sommige types van inbreuken die alleen een eenvoudig onderzoek vereisen, geen oplossing is voor de alom aangeklaagde vertraging". Ze vraagt daarentegen "dat er prioritair maatregelen worden genomen om de versnelde toepassing van de gemeenrechtelijke procedure te verzekeren".

BELGA

Voor de Raad is het "het denkbaar dat een snellere rechtspleging uitzonderlijk en enkel voor sommige types van inbreuken nodig zijn". Ze noemt gevallen waar er geen schuldbetwisting is en de inverdenkinggestelde de procedure aanvaardt. Wel moet steeds een onderzoeksrechter het onderzoek leiden. En de opgepakte persoon moet bijgestaan worden door een advocaat als hij voor de onderzoeksrechter moet verschijnen. Tot slot zegt de Raad dat "er duidelijke en concrete richtlijnen moeten komen voor de gevallen waarop de wet van toepassing zou zijn om alle vormen van discriminerend en ongelijke behandeling op te vangen".