Slechts 17 procent terminaal zieken mag thuis sterven

70 procent van de terminaal zieke patiënten willen thuis sterven, toch overlijdt op dit ogenblik slechts 17 procent thuis. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Een en ander heeft te maken met een hardnekkige verkeerde mentaliteit in de ziekenhuizen, zo luidde het maandag op een symposium dat aan het probleem gewijd was.

BELGA

Het ontbreekt de Vlaamse ziekenhuizen nog altijd aan de juiste mentaliteit, zo zei Vic Anciaux, voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Veel terminale patiënten worden in het ziekenhuis gehouden ook al is het perfect mogelijk ze naar huis te laten gaan. Maar ook wanneer patiënten toch in het hospitaal moeten blijven, krijgen zij niet altijd de juiste palliatieve zorgen, zo blijkt onder meer uit talrijke oproepen bij de Kankerfoon. De aandacht van artsen en hulpverleners blijft veel te lang gaan naar onderzoeken, operaties en behandelingen. Voor patiënten die niet meer kunnen genezen is dat erg belastend, aldus Anciaux. Palliatieve zorgen houden onder meer in dat de patiënt psycho-sociale begeleiding krijgt, geïnformeerd wordt over wat er met hem aan de hand is en wat de behandelingsmogelijkheden zijn. De zieke heeft ook het recht om een therapie te weigeren en kan kiezen waar hij verzorgd wordt: thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgingsinstelling. Om de palliatieve zorgen in de ziekenhuizen te bevorderen besliste de overheid vorig jaar dat er voor mei 2002 in elk ziekenhuis een "mobiel supportteam" voor de begeleiding van ongeneeslijk zieken moet komen. Maar de Federatie Palliatieve Zorg vreest dat die zorgteams slechts administratief zullen bestaan. "In de meeste ziekenhuizen krijgen de supportteams geen steun van de directie en mogen ze zich ook niet kenbaar maken", zo zegt professsor Wim Distelmans, voorzitter van de Federatie. "Ziekenhuizen vinden blijkbaar dat het om slechte reclame gaat, ze geven niet graag toe dat er ook in hun ziekenhuis gestorven wordt", aldus Distelmans. De Vlaamse Liga tegen Kanker wil het probleem aanpakken en gaat een sensibiliseringcampagne voeren om de mobiele supportteams bekend te maken bij de patiënten en hun naasten. De Kankerliga is ook van plan de ziekenhuisdirecties aan te schrijven over het belang van palliatieve supportteams