Kardinaal Danneels pleit voor moderniteit in Christendom

In zijn kerstbrochure "Christenen: meer, beter of anders" pleit kardinaal Godfried Danneels voor een actieve deelname van de christenen aan de moderniteit. "Het christendom staat in het hart van de ontwikkeling van mens en maatschappij: het kan dus zonder terughoudendheid deelnemen aan die evolutie. Het christendom heeft immers heel belangrijke en talrijke raakpunten met de verworvenheden van de hedendaagse cultuur. De christen mag er zich thuis voelen. Hij hoeft zich niet voortdurend te rechtvaardigen", zo stelt de kardinaal.

BELGA

Kardinaal Danneels zoekt in de brochure voorts, vanuit de confrontatie met de veelheid aan levensbeschouwingen en religies die onze tijd kenmerken, naar de eigenheid van het christelijk geloof. Hij besteedt ook aandacht aan de verhouding tussen het christendom en de andere religies en levensbeschouwingen en ziet geen geen andere weg dan de eerlijke dialoog.

"Gettovorming is niet aangewezen. Een dominante positie innemen kan niet. Relativisme mag niet", zo stelt de kardinaal.

De brochure kost 70 frank, exclusief verzendingskosten, en kan besteld worden bij de persdienst van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, Wollemarkt 15 2800 Mechelen, telefoon 015-21.65.01 of e-mail: aartsbisdom@kerknet.be.