Intelligentie staat al in je handpalm geschreven

Handlezen is niet langer het monopolie van waarzegsters. Ook wetenschappers van de Universiteit van Manchester waagden zich aan het ontleden van de huidplooien op handpalmen. Hun conclusie: uit de lijnen op iemands handpalm kan je afleiden hoe intelligent iemand is. Dat blijkt uit hun pas gepubliceerde onderzoek.

Frank Jacobs

BR>

De Britse wetenschappers ontdekten dat mensen met leermoeilijkheden - met een IQ van 70 of lager - duidelijk andere handlijnen (wetenschappers noemen ze liever dermatogliefen) hebben dan andere mensen. Maar handlijnen zouden ook iets kunnen zeggen over de intelligentie in het algemeen, en sommige handlijnen zijn wellicht een aanwijzing voor bovengemiddelde intelligentie.

De patronen van de handlijnen ontstaan nog tijdens de zwangerschap. Treedt er in de baarmoeder een infectie van de hersenen op, dan heeft dat ook een gevolg voor die patronen. En op die manier kunnen handlijnen dienen als indicatoren voor allerlei ziektes en aandoeningen. Zo ontdekten onderzoekers van het Universtiy of Manchester Institute of Science and Technology (Umist) pas verbanden tussen de patronen van handlijnen en het vóórkomen van hartkwalen, autisme, schizofrenie en zelfs wiegendood.

Het verband tussen dermatogliefen en intelligentie werd recent vastgesteld door onderzoekers van de Universiteit van Barcelona. Ze vergeleken de handlijnen van 140 kinderen, en merkten dat wie intellectueel minder begaafd was, meer bogen en lussen in z'n vingerafdrukken had, en meer abnormale plooien op z'n handpalm. Voor kinderen met van die abnormale palmplooien was het risico dat ze een laag IQ hadden vier keer zo groot als normaal. Ook de 'Simian line' (letterlijk: de apenlijn), die dwars over de handpalm loopt, zou een indicatie zijn van een laag IQ.