Regering verhoogt volgende week leefloon met 4 procent

De regering keurt op de volgende ministerraad een koninklijk besluit goed dat de bestaansminima met vier procent optrekt. De verhoging van het zogenaamde leefloon moet al begin volgend jaar van kracht worden. Dat heeft minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke woensdag in de Kamer bekendgemaakt.

BELGA

BR>

De sp.a-minister deed die verklaring in de rand van de discussie over het sociale luik van de programmawet. Door de goedkeuring van het kb geeft de regering gestalte aan een belofte van de regering en de bevoegde minister van sociale integratie Johan Vande Lanotte. Die zou ongeveer 4 miljard frank kosten.

Naast het kb spreekt paarsgroen zich volgende week ook uit over het wetsontwerp op het leefloon, dat voor advies voorlag bij de Raad van State. Agalev-fractieleider Jef Tavernier uitte zijn tevredenheid over het voornemen van de regering. "De regering keurde maanden geleden al de maatregel goed. Die wordt nu eindelijk van kracht", verklaarde hij. De groenen waren van plan om op de programmawet amendementen in te dienen die de bestaansminima verhoogden. Na de belofte van Vandenbroucke zien ze hiervan af.