Kamer stemt pas volgende dinsdag over programmawet

Print
De Kamer stemt pas volgende dinsdag over de programmawet. Dat heeft de conferentie van de voorzitters woensdag beslist. Daardoor komt de Senaat, die zich ook nog moet uitspreken over het wetsontwerp, in de problemen. Het is niet uitgesloten dat de Hoge Vergadering pas begin volgend jaar het licht op groen zet voor de wettekst.
BR>
De programmawet is een verzameling van maatregelen die de begroting uitvoeren. De Kamer buigt er zich vandaag en zo nodig ook de komende dagen over vooraleer ze de bespreking van de begroting aanvat. Ook al zou het logischer zijn mocht het parlement eerst het budget goedkeuren en dan pas stemmen over de uitvoering ervan. Reden daarvoor is dat ook de Senaat nog zijn fiat moet geven aan de programmawet, waarin verschillende maatregelen staan die begin volgend jaar van kracht moeten worden.

De oppositie in de Kamer stuurde de timing echter in de war. Ze eiste het advies van de Raad van State over verschillende bepalingen uit het wetsontwerp en kreeg daarbij de steun van het nodige aantal parlementsleden (50). Aangezien het rechtscollege drie dagen nodig heeft om het advies te formuleren, kan de stemming donderdag niet plaatsvinden. De conferentie van de voorzitters besliste dan maar de stemming dinsdagvoormiddag te houden.

In principe kan de Senaat de tekst volgende week nog goedkeuren indien het commissiewerk dinsdag wordt afgerond en dezelfde dag nog de plenaire discussie wordt aangevat. Veel enthousiasme om dat te doen, is er echter niet bij de senatoren. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat die pas begin volgend jaar instemmen met de programmawet.