Brugs stadsarchief zet fotocollectie op internet

Print
Voortaan kunnen zo'n duizend foto's uit de collectie van het Brugse stadsarchief op internet worden geraadpleegd. Het betreft vooral foto's van oude stadsgezichten en beelden van belangrijke gebeurtenissen of evenementen. Geleidelijk zal het aantal te consulteren foto's tot tienduizend worden opgetrokken.
In totaal telt de fotocollectie van het Brugse stadsarchief ongeveer zestigduizend foto's. In de toekomst zullen ook fotoverzamelingen van andere officiële instellingen, alsook van verenigingen op de website www.beeldbankbrugge.be te zien zijn.

Tegen betaling kunnen afdrukken van de foto's op de website verkregen worden. Het project Beeldbankbrugge wordt uitgevoerd in het kader van de Convenant Cultureel Erfgoed. Die overeenkomst tussen de stad Brugge en de Vlaamse overheid is bedoeld om het culturele erfgoed dichter bij de mensen te brengen.