Overheid verspreidt 600.000 folders over euro

Print
Het ministerie van economische zaken lanceert, op iets meer dan twee weken voor de invoering van de Euro, twee grootscheepse campagnes om de overschakeling naar de Europese eenheidsmunt voor de consument te vergemakkelijken. Doelgroep van de campagne zijn de zwakkeren in de samenleving.
Eerst en vooral worden 600 000 folders verspreid die als praktisch hulpmiddel dienst moeten doen. Daarnaast worden 60 spots vertoond op de nationale en locale TV-zenders, waarin de prijs van gekende producten in Euro wordt voorgesteld. Een en ander werd woensdag toegelicht op een persconferentie.