Federale regering springt bij als Dewael weigert

Print
Hoewel er een compromis werd bereikt waar het Brussels en Waals gewest mee instemden, lijkt het Vlaams gewest zijn positie niet te willen wijzigen. Volgens premier Verhofstadt, heeft Patrick Dewael bedenktijd gevraagd tot het eind van het jaar. De Vlaamse minister-president bleef bij zijn eerder gestelde voorwaarden. De openbare overheid kan volgens hem investeren in een luchthaven, maar niet in een luchtvaartmaatschappij, herhaalde hij. Vlaanderen wil dus investeren in BIAC. Dewael herhaalde dat dat moet gebeuren op basis van een geloofwaardig business plan, wat momenteel niet het geval is.
Het woensdagochtend bereikte compromis biedt ook een ontsnappingsmogelijkheid. Het overbruggingskrediet van 5 miljard frank voor DAT zal gebruikt worden als het Vlaams gewest zou beslissen Wallonië en Brussel niet te volgen. Het was voorzien dat het krediet voor DAT werd omgezet in een achtergestelde lening van 4 miljard frank. De federale overheid past dan 1 miljard bij zodat de overheidsfinanciering gewaarborgd blijft.