Laken: leger schiet ordediensten ter hulp

Print
LAKEN
I>In Laken is men volop bezig met het opstellen van versperringen.

Het ministerie van Defensie geeft logistieke steun aan de organisatie van de Europese top van Laken die dit weekend plaatsvindt. Defensie houdt onder meer ontmijners en ontsmettingsdiensten paraat.
De luchtmacht stelt ook een helikopter "Sea King" ter beschikking om eventueel personen te evacueren. In de kazernes van Peutie (Vilvoorde) en Laken zullen federale politieagenten onderdak krijgen en in het Koninlijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) in Laken zullen bovendien een commandopost en de sproeiwagens van de federale politie worden ondergebracht.
Het leger heeft ook een aantal kogelvrije vesten en verlichtingsmateriaal ter beschikking gesteld van de politie. Het leger zal tenslotte ook instaan voor een deel van het transport van de diverse Europese delegaties.
De ordediensten in Brussel zetten dit weekend 3.000 agenten in. Gevreesd wordt voor rellen tijdens anti-globalistische betogingen.