De Post schond briefgeheim

Print
De Post heeft het briefgeheim op grote schaal geschonden. Het gaat zeker over 474 geopende brieven. Dat heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) vastgesteld. Het BIPT heeft over de kwestie een proces-verbaal opgesteld en aan het parket opgestuurd.
Merkwaardig is dat de geopende brieven, waarvan sommigen een delicate inhoud hadden zoals deurwaardersexploten en brieven van politiecommissariaten, door De Post zelf aan het BIPT overhandigd werden. De Post vond namelijk dat ze mogelijk als bewijs konden dienen in een klacht over inbreuk op het postmonopolie.
Topman van De Post Rombouts verdedigt zich door te stellen dat door de wet van 1956 de postdiensten toelaat onbestelbare zendingen te openen om erachter te komen wie de afzender is. Het BIPT zegt echter dat dit niet van toepassing is, daar de afzender achterop de enveloppen vermeld stond. Voorts zegt woordvoerder van De Post Fred Lens dat er geen bewijs bestaat dat De Post de brieven zelf geopend heeft.