Vorst op zoek naar Vlaamse schepen om Lambermontgeld te krijgen

De Brusselse CD&V is niet te spreken over een poging van de meerderheid van Vorst om een zittende schepen om te vormen tot een Vlaamse schepen. Op die manier kan de gemeente een deel krijgen van het miljard frank dat door het Lambermontakkoord is voorbestemd voor Brusselse gemeenten met een Vlaamse schepen.

BELGA

In een mededeling stelt de partij dat de meerderheid van Vorst geen extra Vlaamse schepen wil opnemen in het schepencollege omdat daardoor een Franstalige zijn zitje zou moeten inleveren. Daarom heeft de plaatselijke PRL een andere weg uitgekozen: het verzamelen van honderd handtekeningen van "authentieke Vlamingen" met een Nederlandstalige identiteitskaart.

Brussels parlementslid Walter Vandenbossche en Jos Claes, voorzitter van CD&V-Vorst en eerste opvolger op de christendemocratische lijst, vechten de Vlaamse aanhorigheid van Jean Vanroy aan. Ze noemen hem "Fransdol" en hekelen het feit dat hij zich pas op 4 december van dit jaar een Nederlandstalige identiteitskaart heeft aangeschaft.

Volgens Vandenbossche kan de procedure met de handtekeningen overigens niet gebruikt worden omdat dit enkel kan voor de eedaflegging. Hij waarschuwt Brussels minister-president de Donnea om niet te rekenen op de Vlaamse goodwill in dit dossier.

Hoe de patstelling moet doorbroken worden, is niet duidelijk. De enige Vlaming in de gemeenteraad is verkozen op de PS-SP-lijst die in de oppositie zit. Jos Claes is eerste opvolger op de christendemocratische lijst, maar de enige PSC-verkozene is tevens schepen en zou dus ontslag moeten nemen voor Claes.