Wiskunde wordt meer praktijkgericht in tweede graad secundair

In de tweede graad van het secundair onderwijs wordt wiskunde meer praktijkgericht. Leerlingen moeten op het einde van het secundair onderwijs de kennis hebben verworven die moet volstaan als voorbereiding op het theoretisch rijexamen categorie B.

BELGA

Dat staat in het decreet op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs dat donderdag in de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Eindtermen bepalen wat de leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen.

Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten wijst erop dat het decreet een aantal wijzigingen en nieuwe beleidsopties bevat in uitvoering van het regeerakkoord. Naast de wiskunde (waar in de tweede graad meer de nadruk zal worden gelegd op de concrete toepassing) en de kennis voor een rij-examen (waarvoor een nieuwe vakoverschrijdende eindterm wordt ingevoerd) wordt in de vakoverschrijdende eindtermen meer de nadruk gelegd op technologische opvoeding, opvoeding tot burgerzin, milieu-educatie en sociale vaardigheden.

De commissie keurde ook het zogenaamde themadecreet goed, zo meldt Vanderpoorten. Het themadecreet is een verzameldecreet dat het wettelijk kader van de eindtermen bepaalt.

Aangeboden door onze partners