Akkoord over bescherming privé-gegevens op internet

De EU-ministers van Communicatie hebben donderdag een 'politiek akkoord' gesloten over de bescherming van persoonlijke gegevens die via het internet worden doorgegeven. De ministers waren bijeen onder voorzitterschap van de Belgische minister die belast is met het dossier, Rik Daems. Het is nu nog wachten op de stemming in het Europees Parlement volgende week.

BELGA

"Ik denk dat het nog mogelijk is een oplossing te vinden voor het einde van het Belgische voorzitterschap, ook al zijn er geen telecomraden meer dit jaar. Alles hangt ervan af hoe het Europees Parlement zich uitspreekt volgende week", legde Daems uit tijdens een persconferentie na de Raad.

Het EP had op 13 november een advies gegeven over het voorstel dat maandag werd behandeld, op voorwaarde dat het zich nog kon uitspreken over de laatste hangende vragen. Voorbeelden van nog onopgeloste kwesties: ongevraagde boodschappen (spam), het uitwissen van gegevens over dataverkeer en de controle van 'cookies' (tekstbestandjes die op vraag van websites op de harde harde schijf van een internetgebruiker worden opgeslagen en die zijn gelinkt aan de domeinnaam van die website; de volgende keer dat de gebruiker die domeinnaam bezoekt, stuurt de webbrowser de informatie die in het 'cookie' staat door naar de server, die dan de website afstemt op de gebruiker (bekendste voorbeeld: de taalkeuze, maar ook de advertenties kunnen veranderen naargelang de gebruiker)). Het gebruik van 'cookies' vertegenwoordigt ongeveer drie vierde van de publicitaire activiteiten van het internet.

In principe is het aan de lidstaten om te beslissen, binnen het kader van hun eigen wetgeving, over een opt-in of opt-out voor het verzenden van elektronische post voor commerciele doeleinden (e-spam). Opt-in betekent dat bedrijven alleen nog reclame via e-mail of SMS mogen versturen als de consument daartoe vooraf expliciet de toestemming heeft gegeven. De opt-out verplicht de verzenders van e-spam een adres te vermelden, waardoor de gebruikers het recht hebben om te vragen dat hun naam wordt verwijderd van gedrukte of electronische adressenlijsten (mailing list). Het is dus wachten op de laatste dagen van dit jaar om te zien of de EU vooruitgang boekt op dit vlak. De stemming van het EP wordt verwacht op 12 december.

De Raad Telecommunicatie moest zich ook buigen over de internettoegang en de interconnectie. Ze gaf de voorkeur aan een commerciële onderhandeling tussen de betrokken partijen. De Raad besprak ook een voorstel over het toekennen van frequenties en over de universele dienstverlening. Ze herschikte de bestaande maatregelen.