Klacht bij EU over herstel IJzeren Rijn

Een aantal instellingen en gemeenten in Nederlands Midden-Limburg gaat bij de Europese Unie een klacht indienen wegens het overtreden van Europese regels als de historische spoorwegverbinding IJzeren Rijn opnieuw in gebruik wordt genomen. Dat heeft het bestuur van het gewest Midden-Limburg laten weten.

BELGA

Het spoor doorsnijdt in Nederlands Limburg enkele natuurgebieden die door de Europese Habitatregels en de Vogelrichtlijn worden beschermd. Om die reden is opnieuw in gebruik nemen van de 19e eeuwse spoorverbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied volgens het gewest taboe. De Nederlandse minister van Verkeer Netelenbos is gewonnen voor het heropenen van dit oude tracé, iets waar België al lang op aandringt. De minister heeft echter nog geen besluit genomen, omdat nog niet is geregeld wie voor de vernieuwing van het vervallen spoortraject moet gaan betalen. De Nederlandse provincie Limburg, de gemeenten Roerdalen, Roermond en Weert, evenals Staatsbosbeheer, de Kamer van Koophandel in Roermond en de Limburgse Milieufederatie gaan samen bekijken of ze bij het Nederlandse rijk een schadeclaim kunnen neerleggen van 1 miljard gulden (18,3 miljard frank) mochten er toch Belgische treinen door Nederlands Midden-Limburg gaan rijden