Liberalisering telecomsector stapje dichterbij

De liberalisering van de Europese telecommunicatiemarkt komt een stapje dichterbij. De Belgische minister van Telecommunicatie, Rik Daems, heeft maandag in Straatsburg een compromis bereikt met het Europees Parlement over een wetgevend pakket voor de vrijmaking van de telecom-markt. Dat is vernomen van bronnen bij het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

BELGA

Op basis van een compromisvoorstel voerde Daems in de loop van de namiddag onderhandelingen met de Europese Commissie en een delegatie van europarlementsleden. De meeste sprekers reageerden maandagavond in een plenair debat reeds positief op het voorstel-Daems. De officiële stemming volgt woensdag.

Enkele belangrijke strijdpunten van het Europese halfrond zijn weerhouden in het compromisvoorstel. Zo zou de Europese Commissie een vetorecht krijgen over de omschrijving van een markt en een relevante marktinvloed. In de organisatie van veilingen, zoals die onlangs nog in België plaatsvond voor UMTS-licenties, zouden de nationale instanties dan weer het laatste woord krijgen.

De lidstaten en de europarlementsleden ruziën al een tijdje over de liberalisering van de telecomsector. Het halfrond ziet bij de vrijmaking van de markt een centrale rol weggelegd voor de Europese Commissie, terwijl de lidstaten de nationale regelgevende instanties de belangrijkste bevoegdheden willen geven.

De voorstellen maken deel uit van het zgn. telecom-pakket en moesten voor het einde van het Belgische voorzitterschap afgerond worden. Met een goedkeuring van het compromisvoorstel vermijdt minister Daems een tijdrovende verzoeningsprocedure tussen Raad en Parlement.