Boerenbond tevreden over BSE-beslissing ministerraad

De Boerenbond reageert tevreden op de beslissing die de ministerraad vrijdag nam over de financiering vanaf 2002 van de kosten voor de verplichte BSE-testen die in het slachthuis uitgevoerd worden op runderen ouder dan 30 (risicorunderen al vanaf 24 maanden), een item dat in het verleden al vaak voor hoogoplopende emoties zorgde. De overheid wil zoals bekend in 2002 niet langer opdraaien voor deze kosten.

BELGA

De ministerraad keurde een ontwerp-KB goed waarbij de slachthuizen een factuur zullen krijgen van 6 frank (0,15 euro) per kg karkasgewicht. Bedoeling is dat deze de heffing wordt doorverrekend aan de distributie en consument en niet aan de rundveehouderij. "Tijdens een overgangsfase zal de regering de eerste 3 maanden van 2002 de kosten nog prefinancieren. Het KB zal op 1/4 in werking treden tenzij de sector een andere oplossing voorstelt. Uiterlijk eind juni moet er een fundamentele oplossing zijn", aldus Pascal Hoebaert van het Federaal Agentschap van de Voedselveiligheid.

"We zijn blij met de mogelijkheid die de sector geboden wordt om een eigen oplossing voor te stellen. Er is immers een goede kans dat er binnen de sector een vergelijk kan gevonden worden over de oprichting van een kwaliteitsfonds dat gespijzigd wordt met een heffing die de consument zal moeten betalen en dat de kosten voor de BSE-testen op zich zal nemen. De modaliteiten hiertoe moeten nog uitgewerkt worden. We willen in alle geval voorkomen dat de vleesproducenten voor deze kosten moeten opdraaien", aldus Roger Saenen, woordvoerder van de Boerenbond.