VDAB gaat gedetineerden intensief begeleiden

De VDAB gaat vanaf heden in 8 Vlaamse gevangenissen gedetineerden intensief begeleiden om eenmaal terug vrij sneller aan een job te geraken. Dat heeft Vlaams minister van werkgelegenheid Renaat Landuyt maandag bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Leuven-Centraal en Leuven-Hulp waar hij de eerste WIS-computers van de VDAB in een gevangenis officieel in gebruik nam.

BELGA

Landuyt maakt voor deze begeleiding en de installatie van de computers 12,5 miljoen frank (0,3 miljoen euro) vrij. Begeleiding van gedetineerden door medewerkers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling gebeurde in het verleden her en der ook al, zij het op vrijwillige basis. Indien het project in de 8 gevangenissen (Leuven-Centraal, Leuven-Hulp, Merksplas, Gent, Wortel, Hoogstraten, Brugge en Dendemonde) gunstig geëvalueerd wordt zal het worden uitgebreid naar de andere Vlaamse strafinrichtingen. De VDAB zal 11 medewerkers opleiden rond de specifieke tewerkstellingsproblemen waarmee ex-gedetineerden kampen. Zo'n 250 gedetineerden zullen 1 jaar voor hun vrijlating de intensieve begeleiding kunnen volgen, gaande van individuele gesprekken tot het volgen van opleidingen. Met Justitie wordt gepraat over de mogelijkheid om gedetineerden ook buiten de inrichting een beroepsopleiding te laten volgen. Het Werk Informatie Systeem (WIS), dat zo'n 20.000 vacatures bevat, is in de zoektocht naar werk vanzelfsprekend van onschatbare waarde.

Renaat Landuyt wees er maandag op "dat werk de beste manier is om zich in te passen in de samenleving" en dat werkloosheid voor gedetineerden vaak de oorzaak is van nieuwe problemen. Alhoewel de minister geen cijfers kon geven over de werkloosheid bij ex-gedetineerden wees hij erop dat deze zoektocht naar werk wegens het verblijf in de gevangenis en vooroordelen bij een aantal werkgevers vaak problematisch is.

Guido Verschueren, directeur van Leuven-Centraal, stelde dat gedetineerden net als andere burgers in dit land in hun zoektocht naar werk recht hebben op dienstverlening van de overheid. In Leuven-Centraal wordt daar overigens al meer dan 20 jaar werk van gemaakt. Hij bedankte Landuyt voor de WIS-computer, die volgens hem zeker een bijdrage zal leveren om de reklassering minder problematisch te laten verlopen, maar wees er ook op "dat de Vlaamse Gemeenschap in het verleden maar al te vaak enkel lippendienst beleden heeft aan een betere reïntegratie van gedetineerden".