Vlaamse regering gaat via BIAC in DAT investeren

De meest waarschijnlijke optie bestaat erin dat de Vlaamse regering een miljard frank in BIAC zou investeren, met het engagement dat de uitbater van de nationale luchthaven dat geld dan bijkomend in DAT zou stoppen.

BELGA

Het voordeel van deze constructie bestaat erin dat ze de duidelijke politieke voorkeur van de Vlaamse regering - eerder investeren in de luchthaven dan in een luchtvaartmaatschappij - onderschrijft, en tegelijk de risico's tot een minimum beperkt. Een bijkomend argument is dat de luchthaven een carrier nodig heeft omwille van commerciële redenen. Tevens valt de kritiek ook weg dat de Vlaamse regering het voortbestaan van DAT zou hypothekeren met de bijkomende tijd die nodig zou zijn om het dossier te onderzoeken.