BB naar Arbitragehof tegen nooddecreet Deurganckdok

De landbouwers van Doel en Kruibeke zullen samen met de nationale Boerenbondorganisatie het zogenaamde nooddecreet juridisch aanvechten. Dat zijn ze maandag overeengekomen in een overleg met Boerenbondvoorzitter Noël Devisch.

BELGA

Met de goedkeuring van het nooddecreet in het Vlaams Parlement, wil de Vlaamse overheid op korte termijn een juridische grondslag geven aan haar plannen om een tij-gebonden containerterminal uit te bouwen op linkeroever (het Deurganckdok).

"We zijn niet tegen de aanleg van het Deurganckdok", verduidelijkte arrondissementeel Boerenbondvoorzitter Marc Van de Vijver. "Het zijn vooral de voorgestelde natuurcompensaties en de gevolgen hiervan op de landbouw in de Wase Scheldepolders die als een echte oorlogsverklaring aan onze sector gezien worden."

Op een algemene ledenvergadering van de Boerenbond Waasland werd de gang van zaken door nationaal voorzitter Noël Devisch zwaar bekritiseerd. De Boerenbond betwist het feit dat Europa het verlies van 20 ha Schorrengebied wil gecompenseerd zien met 600 ha slikken en schorren in Kruibeke en honderden hectaren natuurgebied in Beveren. "Als de plannen ongewijzigd ten uitvoer worden gebracht, kunnen de boeren hun ploeg definitief opbergen", aldus Van de Vijver. "Daarom zal het Nooddecreet aangevochten worden bij het Arbitragehof. De aanleg van een 600 ha groot moeras in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde vormt dan weer het voorwerp van een procedure bij de Raad van State."

Met hun juridische acties willen de boeren een aanpassing van de plannen afdwingen met aandacht voor het behoud van de meest vruchtbare landbouwgronden van Vlaanderen en voor een economisch verantwoord landbouwgebruik van deze gronden. "Het levenswerk van vele generaties polderbewoners hoeft niet vernietigd te worden voor de havenuitbreiding en nog minder voor de uitvoering van niets ontziende natuurcompensatieplannen", aldus de Boerenbond. "De Vlaamse overheid moet beseffen dat zij op deze wijze elk maatschappelijk draagvlak voor de verdere uitbreiding van natuurgebieden in Vlaanderen zal verliezen."

Om hun eisen kracht bij te zetten, trekt een delegatie Wase boeren onder leiding van regionaal voorzitter Marc Van de Vijver naar Brussel om de parlementaire besprekingen van dichtbij op te volgen.

Aangeboden door onze partners