Leuven zelf schuldig aan noodzaak belastingverhoging

De VLD-oppositie in Leuven neemt het niet dat het SP.A- CD&V-college de reden voor de forse belastingverhoging in de schoenen schuift van beslissingen door hogere overheden. De echte reden dient volgens de VLD gezocht in de stijging van de schulden onder dit college. Sinds het aantreden van deze coalitie in 1995 verdubbelde de jaarlijkse schuldenlast tot ongeveer 900 miljoen frank (22,31 miljoen euro).

BELGA

De VLD erkent dat een aantal overheidsmaatregelen negatieve gevolgen hebben voor de gemeentefinanciën, maar de effecten van belastinghervorming en vermindering energiedividenden zullen pas vanaf 2004 voelbaar zijn. "Had men een schuldbeleid gevoerd zoals alle andere centrumsteden was deze belastingverhoging totaal onnodig geweest. Het is geen toeval dat de stijging van de jaarlijkse schuldenlast ongeveer even groot is als die van de opgelegde belastingen", aldus Hans Bracquene (VLD).

Afgelopen vrijdag raakte bekend dat Leuven in 2002 de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting respectievelijk verhoogt van 1150 naar 1400 en van 6,7 naar 8 procent. Burgemeester Tobback (SP.A) en financieschepen Devlies (CD°V) wezen vooral naar beslissingen van hogere overheden die de gemeentelijke inkomsten verlaagden en uitgaven verhoogden.

Samen met de lastenverhogingen (huisvuiltaks, parkeerretributie...) waartoe al eerder werd beslist komt Leuven volgens de VLD op een jaar tijd aan 416,6 miljoen (10,3 miljoen euro) nieuwe belastingen of een gemiddelde van 20.000 frank (495,9 euro) per gezin.