Steeds meer gemeenten verhogen belastingen

Net als het naburige Leuven vorige week bekendmaakte gaat ook Herent in 2002 zijn belastingen fors verhogen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing gaat van 600 naar 950, de aanvullende personenbelasting van 6 naar 6,5 procent. Dit impliceert volgens burgemeester Willy Kuijpers (ex-VU) een gemiddelde verhoging van 3.000 frank (74,36 euro) per belastingaangifte.

BELGA

"Hiermee compenseren we de minderinkomsten als gevolg van de federale belastinghervorming en liberalisering van energiemarkt en de uitgavenstijging voor wedden en Vlaamse opdrachten. Het tekort in de politiebegroting is opgetekend als trekkingsrechten en nog niet verwerkt in de begroting van de gemeente. We wachten af of de overheid haar beloften nakomt de meerkosten te dekken. Vlaams minister Van Grembergen van zijn kant dreigt ermee de dotatie van het Gemeentefonds te schrappen als we onze lage taksen niet dichter bij het Vlaams gemiddelde brachten", aldus Kuijpers.