Dua ziet grotere rol weggelegd voor MiNa-Raad

Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua ziet ruimere taken weggelegd voor de MiNa-Raad (de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) die donderdag in het Brusselse Markiesgebouw zijn tiende verjaardag vierde.

BELGA

In haar gelegenheidstoespraak verklaarde Dua dat de MiNa-Raad "een goed werkend voorbeeld van een strategische sectorraad" is. In de toekomst zou de Raad "over het muurtje kunnen kijken en over aanverwante beleidsdomeinen advies kunnen uitbrengen". Dua noemde daarbij: ruimtelijke ordening, landbouw, mobiliteit, energie, economie en fiscaliteit, omdat die domeinen allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks een belangrijke invloed hebben op de milieukwaliteit.

De praktische uitwerking van die uitbreiding kan op verschillende wijzen worden verwezenlijkt, maar Dua's voorkeur gaat naar "één meta-raad die de sociaal-economische én ecologische belangen in zich verenigt".

Zij pleitte overigens voor een betere taakverdeling tussen de SERV en de MiNa-Raad. Beide raden publiceren namelijk adviezen over dezelfde onderwerpen "wat de sociaal-economische partners verplicht in twee adviesraden over quasi hetzelfde te moeten discussiëren, maar dit dan op basis van verschillende spelregels. Dit is niet houdbaar en niet zinvol".

Aangeboden door onze partners