CD&V heeft bezwaren bij hervorming hoger onderwijs

De CD&V eist betrokken te worden bij het decreet over de toekomstige organisatie van het hoger onderwijs en wil niet dat de Katholieke Universiteit Brussel (KUB) gedwongen wordt tot samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Dat zeiden partijvoorzitter Stefaan De Clerck en parlementslid Luc Martens donderdag op een persconferentie.

BELGA

Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten werkt aan een decreet over de herstructurering van het hoger onderwijs als gevolg van de Europese Bolognaverklaring. Er zullen bachelor- en masterdiploma's worden ingevoerd ter vervanging van de huidige kandidaturen en licenties. Voorts komen er associaties tussen universiteiten en hogescholen rond vijf ankeruniversiteiten.

Volgens CD&V behoeft het decreet minstens voor enkele onderdelen een tweederdemeerderheid, waardoor de Vlaamse regering niet zonder de steun van de partij kan in het Vlaams Parlement. Maar volgens De Clerck en Martens hebben juristen van de Vlaamse regering de opdracht gekregen het decreet op een dergelijke manier uit te schrijven dat een bijzondere meerderheid niet nodig is en dus ook niet de steun van de Vlaamse christendemocraten. "Maar we zetten de voet tussen de deur", aldus De Clerck, die nieuwsgierig is naar het advies van de Raad van State over het decreet. Het voorontwerp van decreet laat de KUB aan haar lot over en laat de kleine Brusselse universiteit enkel toe kandidatuursdiploma's, maar geen bachelors uit te reiken. Op die manier wil de Vlaamse regering de KUB dwingen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) samen te werken en te komen tot een Universiteit Brussel. De VUB kan dan eindelijk de "V" laten vallen, zo zei Martens, de onderwijswoordvoerder van zijn partij.

Volgens CD&V moet de KUB echter kunnen associëren met een universiteit naar keuze. De bepaling in het decreet dat een associatie maar kan ontstaan vanuit één universiteit vindt de partij trouwens in strijd met de vrijheid van onderwijs.