Kortgeding Hengelhoef pas op 20 december

Het kortgeding dat de gemeente Houthalen-Helchteren tegen de ministers Johan Vande Lanotte (SP.A), bevoegd voor maatschappelijke integratie, en Rik Daems (VLD), politiek verantwoordelijk voor de regie der gebouwen, had ingespannen, is donderdag uitgesteld tot de zitting van 20 december.

BELGA

De Hasseltse rechtbank van eerste aanleg behandelt op die datum ook het kortgeding van de vzw Red Hengelhoef. De vzw vraagt dat de rechter minister Vande Lanotte een verbod tot inrichting van een asielcentrum in Hengelhoef oplegt omdat het subjectief recht van de buurtbewoners op openbaar onderzoek geschonden zou zijn. Door de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning werd de functie van Hengelhoef van recreatie naar woongebied gewijzigd.

Ook de gemeente Houthalen-Helchteren betwist de geldigheid van de stedenbouwkundige vergunning tot functiewijziging van Hengelhoef. De vergunning werd volgens de gemeente ook aan de verkeerde instantie afgeleverd, met name aan de regie der gebouwen. Vandaar dat ook minister Rik Daems een eerste keer in het dossier-Hengelhoef gedagvaard wordt.

De gemeente Houthalen-Helchteren wil van de kortgedingrechter bekomen dat die de ministers een verbod oplegt om Hengelhoef nog verder als asielcentrum te gebruiken in afwachting van een procedure bij de Raad van State.

"Want", zo zegt advocaat Wim Mertens namens de gemeente, "wij willen niet met een argument van humanitaire redenen geconfronteerd worden indien achteraf moest blijken dat het verblijf van de asielzoekers in strijd is met de wet". De gemeente vraagt de rechter daarom ook om een dwangsom te koppelen aan het sluitingsbevel en vraagt 1 miljoen frank per inbreuk.

Meester Hugo Sebreghts, die namens minister Daems optreedt, stelde donderdag dat hij nog geen dossier van de regie der gebouwen had ontvangen en nog geen gelegenheid heeft gehad om een standpunt hieromtrent te formuleren. De rechter stond daarop een uitstel toe.