Zaakvoerder moet illegale werkhallen slopen

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft donderdag een 61-jarige zaakvoerder van een houtzagerij in Molenbeersel (Kinrooi) veroordeeld tot de afbraak van drie illegale werkhallen en een boete van 20.000 frank wegens de instandhouding van de bouwwerken zonder vergunning tussen mei 1990 en maart 2001.

BELGA

De rechter gaf de zaakvoerder één jaar de tijd om de illegale bouwsels af te breken. Indien dit niet gebeurt, riskeert de man een dwangsom van 15.000 frank per dag.

De zaakvoerder breidde zijn bedrijf in 1990 uit met een zaagmeelsilo van 8 meter op 4, een eetplaats van 5 meter op 4,5 en een kantoorruimte van 8 meter op 4,5 zonder dat hem daarvoor een bouwvergunning werd verleend.

De politie van Kinrooi stelde in mei 1990 proces-verbaal op naar aanleiding van de illegale uitbreiding van het bedrijf. Ook de milieu-inspectie deed dat in juli 1992 omdat de zaakvoerder ook niet over een milieuvergunning voor de uitbreiding van zijn bedrijf beschikte.

De gemachtigde ambtenaar van de dienst stedenbouw verleende in november 1993 een negatief advies voor de regularisatieaanvraag voor de uitbreiding. Nadat ook de bestendige deputatie en het ministerie van ruimtelijke ordening het hoger beroep van de zaakvoerder hadden verworpen, diende hij een procedure in bij de Raad van State. In die zaak werd tot op heden nog geen arrest geveld. Maar de rechter oordeelde donderdag dat een procedure bij de Raad van State de strafvordering niet opschort.