Mgr. Jozef Mees in Rome overleden

Print
In het Romeinse ziekenhuis Pius XI is Mgr. Jozef Mees overleden. Dat heeft het aartsbisdom Mechelen- Brussel bekend gemaakt. Jozef Mees werd op 18 april 1923 in Bornem geboren. Na zijn priesterwijding in 1948 ging hij diplomatieke wetenschappen studeren in Rome, waar hij ook een doctoraat in kerkelijk recht behaalde.
Na zijn studies trad hij in dienst van de Vaticaanse diplomatieke dienst. In 1969 werd hij benoemd tot apostolisch nuntius, wat hij bleef tot in 1987. Bij zijn benoeming tot apostolisch nuntius werd hij tot bisschop gewijd met de titel van aartsbisschop van het vroeger afgeschafte bisdom Ieper. Mgr. Mees hield eraan zijn vakanties in Vlaanderen door te brengen. De uitvaartliturgie voor Mgr. Mees vindt dinsdag in Rome plaats. Nadien wordt zijn stoffelijk overschot gerepatrieëerd om hier in Vlaanderen begraven te worden