VS doen conferentie biowapens mislukken

De vijfde evaluatieconferentie van de VN-conventie inzake biologische wapens is vrijdag in Geneve op een mislukking uitgedraaid; de 144 deelnemende landen konden het niet eens worden over een gemeenschappelijke verklaring met als doel de dreiging van terreur met bio-wapens uit te roeien.

BELGA

Grote dwarsliggers waren de Verenigde Staten, die, hoewel zijzelf momenteel te kampen hebben met miltvuurterreur, het met andere deelnemers niet eens konden worden over, onder meer, verplichte verificatiemechanismen. Bij monde van vice-staatssecretaris John Bolton schoven de VS de zwarte piet door naar zes landen die de Conventie uit 1975 hebben ondertekend, maar ze volgens de Vs met voeten treden. Dat zijn, niet toevallig, de "schurkenstaten" Noord-Korea, Irak, Iran, Libie, Soedan en Syrie. De drie eerstgenoemde landen werken aan de ontwikkeling van programma's voor biologische oorlogsvoering, aldus Bolton.

De Amerikaanse sabotage van de poging, de conventie een wettelijke basis te geven, stuitte op bitter protest van met name de Europese lidstaten. Sommige deelnemers zeiden dat de VS-houding in Geneve representatief is voor de cavalier seul-buitenlandpolitiek van president George Bush.

Na drie weken onderhandelen zijn de afgevaardigden van de 144 lidstaten dan ook enkel overeengekomen de besprekingen - op 11 november 2002 - voort te zetten. Dan moeten ze binnen twee weken zijn afgerond.

In conferentiekringen verluidt dat de VS in tegenstelling tot de Europese Unie en andere bij de conventie aangesloten landen tegen multilaterale onderhandelingen en juridisch bindende afspraken over controle op naleving van de conferentie zijn. De VS zouden met name beducht zijn voor fysieke controles door derden uit vrees voor bedrijfsspionage en schending van de nationale veiligheid.