17 rijbewijzen ingetrokken tijdens alcoholcontroles

Bij wegcontroles in het kader van de 'Verkeersveilige nacht' hebben de politiediensten in de nacht van vrijdag op zaterdag 122 personen of 3,93 procent van de gecontroleerde personen geverbaliseerd wegens rijden onder invloed. Dit is een stijging ten opzichte van de vorige jaren. De meeste waren ouder dan 35 jaar.

BELGA

De acties vonden plaats in Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen. Vijf personen reden onder invloed van drugs. 13,18 % van de gecontroleerde voertuigen reed bovendien te snel. In totaal werden 17 rijbewijzen ingetrokken.

Voor de vijfde keer al werd in de drie provincies een Verkeersveilige nacht georganiseerd om de BOB-campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid in te leiden. Het doel van de actie is om de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de reële pakkans tijdens de eindejaarsperiode.

In totaal werden in de drie provincies 3.105 voertuigen gecontroleerd. Ongeveer de helft van de bestuurders (1.499) moesten in het zakje blazen. 95 onder hen of hadden een alcoholgehalte die de 0,5 milligram-norm overschreed. Vooral in de provincie West- Vlaanderen reden nogal wat chauffeurs onder invloed van alcohol (7,05 procent)

Maar volgens de federale politie van Gent is ook het percentage van 3,16 procent in de provincie Oost- Vlaanderen beduidend hoger dan vorig jaar (1,7 procent). Mogelijke verklaringen zoekt de federale politie in de gedachtengang van de bestuurders, die denken dat door de politiehervorming de politiediensten minder tijd hebben om controles uit te voeren. Dit misverstand wil het uit de wereld helpen. In de drie provincies werden tijdens de acties 278 federale en lokale politieagenten ingezet.