Meer analisten voor informatiedienst Belgische leger

Het personeelsbestand van de Algemene Informatie- en Veiligheidsdienst (ADIV) van het Belgische leger wordt verder uitgebreid. Dit met het oog op de verruiming van de capaciteiten van het leger op het gebied van analyse. Dat heeft majoor-generaal René Michaux van de dienst Analyse van het Belgische leger in het militaire weekblad "Direct" bekendgemaakt.

BELGA

Hoeveel extra analisten reeds zijn ingezet en nog zullen worden opgeroepen wou de man niet kwijt. Wel benadrukte hij de aanwezigheid van "Benic" (Belgian National Intelligence Cells), die in het kader van de vredesmissie in Kosovo zijn ingezet.

De extra manschappen zullen zich vooral verdienstelijk maken met onderzoek en interpretatie van satellietbeelden (onder andere die van de observatiesatelliet Helios-2 waarin België een aandeel heeft) en de verhoogde aandacht voor de zogenaamde "counter-intelligence", die onder meer de strijd tegen spionage en de ondermijning van het terrorisme voorschrijft. Voorts wordt er een volledig nieuwe afdeling opgericht die zich met de scholing van het personeel moet bezighouden.

Volgens generaal Michaux ziet minister van Defensie André Flahaut het belang van de uitbreiding van de informatie- en veiligheidsdienst zeker in. Vooral na de aanslagen van 11 september hecht de minister daar extra belang aan, aldus Michaux. Het strategisch plan voor de modernisatie van het leger, dat in mei 2000 door de regering werd aangenomen, legt eveneens het accent op informatie en veiligheid.