11.11.11 was dit jaar slachtoffer van de euro

11.11.11 was dit jaar slachtoffer van de euro, wat grote gevolgen zal hebben voor de opbrengst van de actie dit jaar. Dat zegt 11.11.11. Zoals elk jaar viel er in de week voor 11 november een brief in de bus van 77.000 mensen. Dit jaar was er aan de brief een overschrijvingsformulier in euro gehecht. De drukker van de overschrijvingsformulieren vergat echter een code (twee zwarte blokjes aan de rechterzijde van het overschrijvingsformulier) aan te brengen die bij de automatische verwerking in de bank het onderscheid aangeeft tussen frank en euro. De machines kijken namelijk niet naar de kleur van de overschrijving. Heel wat banken verwerken alles automatisch en voeren zo de overschrijvingen uit in frank in plaats van euro.

BELGA

De gevolgen zijn groot, zegt 11.11.11. "We ontvingen de voorbije weken opvallend veel giften van 24, 50, 125 en 161 frank van sympathisanten die wellicht 40,3399 maal méér wilden schenken. 100 euro of 100 frank is een groot verschil". Om precies te zijn: 3.933,99 frank of 97,5211 euro...

De drukker gaf zijn fout toe en heeft beloofd op eigen kosten een brief te sturen naar alle adressen. "In die brief leggen wij uit wat er mis is gegaan en vragen we de schenkers om na te gaan of hun gift correct is uitgevoerd. Mocht dat niet het geval zijn, vragen wij om alsnog een gift over te maken. Zoniet zijn er verregaande consequenties voor 11.11.11 en dus voor tientallen organisaties in het Zuiden".

Pas eind januari 2002 heeft 11.11.11. een volledig zicht op de opbrengst van de actie. Er zijn wel al enkele duidelijke trends. De vrijwilligers blijven de ruggengraat van de 11.11.11 actie. Alle signalen wijzen er op dat de straatactie het net zo goed zal doen als vorig jaar. Goed nieuws is dat de gemeentelijke en provinciale toelagen blijven stijgen. Heel wat mensen steunen 11.11.11 door een overschrijving op de nationale 11.11.11 rekening. Dit jaar werd er tijdens het voorjaar echter 4,5 miljoen minder gestort dan in 2000.

11.11.11 verheugt er zich ook over dat elk jaar steeds meer mensen vaste schenker worden van 11.11.11. Dit jaar zullen ze garant staan voor een totale bijdrage van meer dan 20 miljoen. "De resultaten zijn wat wisselend. Vooral door de europerikelen verwachten we een daling van de 11.11.11 opbrengst van dit jaar", aldus 11.11.11.