"Post gaat met euro-tarieven in tegen beslissing Ministerraad"

Als De Post in januari en februari 2002, dus tijdens de periode van de dubbele omloop van frank en euro, aan haar klanten een vergoeding aanrekent voor de omwisseling van frank in euro gaat ze hiermee in tegen de beslissing van de ministerraad van 2 februari 2001. Dat stelt Nabil Jijakly van het Commissariaat-Generaal voor de Euro.

BELGA

Test-Aankoop uitte woensdag kritiek op De Post omdat deze tijdens de vermelde periode zowel aan klanten als niet-klanten 3 procent wil aanrekenen voor de omwisseling van muntstukken bij bedragen hoger dan 500 frank (12,39 euro). Voor biljetten vraagt men 1 procent als het bedrag 20.000 frank (495,79 euro) overstijgt. De Post stelde hierop dat dit conform is met de euro-wet van 10/11/1998, volgens dewelke financiële instellingen enkel "huishoudbedragen" van klanten kosteloos moeten omwisselen.

"De ministerraad besliste dat klanten in januari en februari 2002 steeds kosteloos moeten kunnen omwisselen. Er gelden omwille van praktische overwegingen wel beperkingen voor grote hoeveelheden. Wie bijvoorbeeld veel biljetten wil omwisselen, moet dat vooraf melden. Muntstukken kunnen steeds gratis op een rekening worden gestort. Niet-klanten moeten betalen vanaf een bedrag dat elke financiële instelling zelf bepaalt. In 2002 is het storten van franken op een rekening steeds gratis", aldus Jijakly.

De beslissing van de ministerraad was volgens Jijakly gebaseerd op een aanbeveling van de EU van 11/10/2000 en een eensluidend advies van het Commissariaat-Generaal voor de Euro in ons land, waarin ook de financiële instellingen zoals De Post vertegenwoordigd zijn. "De wet waarnaar De Post verwijst, is inhoudelijk achterhaald omdat deze gebaseerd is op een vroegere aanbeveling van de Europese Commissie die thans vervangen is door deze van 11/10/2000".