"Nota Vlaamse investering in DAT achterhaald"

De nota van de Inspectie van Financiën (IF) die de investering van de Vlaamse regering in DAT neersabelt, is achterhaald. "Het advies van de IF dateert van 13 november. Ondertussen heeft de Vlaamse regering al heel wat voorwaarden gesteld om deel te nemen aan de investering in DAT. Enkel als daaraan voldaan is, gaan we ermee door".

BELGA

Dat zegt Philippe Heyvaert, woordvoerder van Vlaams minister van Financiën en Begroting Dirk Van Mechelen (VLD) in een reactie op het bericht in De Morgen van donderdag.

"De citaten kloppen wel en zijn inderdaad neergeschreven in de nota van de IF", stelt Heyvaert. "Maar het gaat hier wel om een nota die dateert van 13 november, naar aanleiding van het princiepsakkoord over een participatie van de Vlaamse regering in DAT. Ondertussen is er al veel veranderd".

In het advies schreef de IF dat er veel onbeantwoorde vragen opdoken in het dossier DAT. Daarom kon een Vlaamse participatie in DAT alleen als enkele noodzakelijke voorwaarden vervuld waren, zoals het opstellen van een sluitend financieel plan en de evolutie van het bedrijf tot een sluitend juridisch geheel. Ook aan enkele opportuniteitsvoorwaarden moest worden voldaan.

Op 16 november bevestigde de Vlaamse regering zijn engagement, maar enkel als het bedrijf rendabel zou zijn, de investering eenmalig was, en het om een maximumbedrag van 1 miljard frank of 24,75 miljoen euro ging. "De Vlaamse regering wou ook dat de investeringen door de private sector hoger zouden zijn dan die van de regering zelf. In dat kader moeten ook de uitspraken van Vlaams minister-president Dewael bekeken worden", onderstreepte Heyvaert.

"Op 3 december ontvingen we het businessplan van DAT. Dat wordt nu onderzocht", deelt Heyvaert nog mee. "Uit een eerste lezing blijkt alvast dat aan heel wat voorwaarden is voldaan. De Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) blijft een centrale rol spelen".

De woordvoerder van Van Mechelen onderstreept ten slotte nog dat er absoluut geen sprake van is dat andere nuttige initiatieven op de lange baan worden geschoven.