Akkoord over Europese Voedselautoriteit

Het is nu vrijwel zeker dat de Europese Voedselautoriteit begin 2002 van start zal kunnen gaan. Er is een politiek akkoord tussen het Europees Parlement (EP) en Raad waardoor het EP volgende week de verordening terzake in tweede lezing kan goedkeuren en de tekst onmiddellijk nadien in het Europees Publicatieblad kan verschijnen. De Voedselautoriteit zou dan begin volgend jaar van start kunnen gaan.

BELGA

Het akkoord dat deze week bereikt werd, is het resultaat van hard en creatief onderhandelen. Op die manier werd de tijdrovende verzoeningsprocedure tusen Raad en EP vermeden en kwam het tot een politiek akkoord, waarbij alle knelpunten uit de weg werden geruimd.

Als het EP volgende maandag in plenaire zitting de punten van het akkoord aanvaardt, hoeft er geen overleg meer met de ministers en kan de verordening onmiddellijk naar het 'Europese staatsblad'. De snelle procedure kwam er onder Belgische druk. Zowel minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev) als schaduwrapporteur Bart Staes (Spirit) forceerden tijdens lange discussies een akkoord. In aanwezigheid van bevoegd eurocommissaris David Byrne en de parlementaire rapporteur Phillip Whitehead werd een deal gemaakt rond de 28 amendementen van het EP. Twaalf werden ongewijzigd aangenomen en veertien andere werden na een kleine wijziging in de tekst opgenomen. Het laatste amendement, de criteria waaraan de vestigingsplaats moet voldoen, liet het EP uiteindelijk vallen.

Op de top van Laken zullen de regeringsleiders over de zetel van het Voedselautoriteit beslissen. In Belgische diplomatieke kringen wordt verteld dat Helsinki momenteel het meeste kans maakt. Ook Rijsel en Parma zijn kandidaat.