Dezelfde rechten voor stiefkinderen bij erfenis

Stiefkinderen zullen in de toekomst inzake successie- of erfenisrechten op dezelfde manier behandeld worden als andere kinderen en niet langer benadeeld worden. De nieuwe regeling staat in het programmadecreet van de Vlaamse regering over de begroting voor volgend jaar.

BELGA

Stiefkinderen die in een testament worden aangewezen als erfgenaam krijgen momenteel enkel het gunsttarief voor de erfenisrechten als de stiefmoeder/stiefvader sterft voor hun biologische vader/moeder. Als die laatsten eerst sterven, moeten de kinderen de volle pot inzake erfenisrechten betalen.