Uitstapleeftijd onderwijs: onderhandelingen zonder resultaat

De formele onderhandelingen over de uitstapleeftijd in het onderwijs zijn dinsdag beëindigd zonder resultaat. De Vlaamse regering blijft bij de besluiten die ze vrijdag heeft goedgekeurd. De vakbonden gaan hun achterban raadplegen. De christelijke bonden zijn alvast tegen. De onderhandelingen zijn afgesprongen, aldus secretaris-generaal Gust Van Dongen van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) na afloop van de vergadering. Hij diende namens zijn eigen vakbond, de socialistische ACOD en het liberale VSOA een voorstel in om voor de leraars beneden de 50 jaar eenzelfde uitstapregeling te bekomen dan voor de leraars boven de 50 jaar. De -50'ers zouden volgens dat voorstel een uitstapkrediet krijgen, rekening houdend met hun anciënniteit, dat ze vanaf hun 55ste vol- of deeltijds kunnen opnemen. Maar de Vlaamse regering wilde daar niet van horen en heeft daar ook niets tegenovergezet, aldus Van Dongen.

BELGA

De woordvoerder van onderwijsminister Marleen Vanderpoorten bevestigde dat de Vlaamse regering bij de besluiten blijft die ze vrijdag heeft goedgekeurd. Wel heeft de regering nog rekening gehouden met een aantal opmerkingen, wat tot enkele technische aanpassingen in de besluiten heeft geleid. Maar die paar herformuleringen veranderen niets fundamenteel, zo zei Van Dongen.

De vakbonden hebben nu 15 werkdagen de tijd om hun opmerkingen te formuleren bij het voorstel. Het ACOD en het VSOA zullen van die periode gebruik maken om hun achterban te raadplegen. Het COC heeft dat al gedaan, aldus Van Dongen. Het nationaal comité van zijn vakbond komt op 12 december wel nog bijeen, maar Van Dongen wijst erop dat het comité het besluit van de regering vorige vrijdag al heeft afgewezen. Volgens hem zijn acties in het onderwijs nodig om de eis ten aanzien van de -50'ers hard te maken. Voor het jaareinde komen die er evenwel niet meer. Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) staat ook achter de eis voor een regeling voor de -50 jarigen, maar gaat nog verder. Volgens secretaris Romain Maes moet het hele personeel uit het basisonderwijs op 56 jaar kunnen uitstappen en niet alleen de kleuterleidsters. Die kregen eerder van de Vlaamse regering een uitzondering op de uitstapleeftijd op 58 jaar.