EU is het eens over definitie terrorisme

De ministers van justitie van de Europese Unie zijn het donderdag in Brussel eens geworden over een gemeenschappelijke definitie van terrorisme. Tot nu toe is terrorisme slechts in enkele EU-landen strafrechtelijk gedefinieerd en zijn er grote verschillen tussen de gebruikte formuleringen.

APNED

Het donderdag aangenomen voorstel omschrijft terrorisme als "Handelingen die begaan worden met het doel om de politieke, grondwettelijke, economische of sociale structuren van een land of organisatie te vernietigen of te destabiliseren." Een terroristische organisatie wordt omschreven als "Een voor langere tijd gesloten verbond van meer dan twee personen die in samenspraak met elkaar terroristische handelingen plegen of voorbereiden." In aanvulling wordt gesteld dat grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging en het demonstratierecht niet beperkt mogen worden op basis van de in Brussel overeengekomen definitie van terrorisme