Commissie wil Europese regelgeving vereenvoudigen

De Europese Commissie wil de huidige wetgeving van de Europese Unie zodanig vereenvoudigen en verbeteren dat het volume ervan met een kwart wordt teruggebracht. De wetgeving beslaat zo'n 80.000 pagina's.

BELGA

Met het voorstel wil de Commissie tegemoetkomen aan de kritiek dat de Europese bevolking vervreemdt van de Europese instellingen. Het voorstel zou besproken moeten worden op de Europese topconferentie in Laken, die op 14 en 15 december wordt gehouden onder Belgisch voorzitterschap. De herschrijving van de wetgeving moet nog voor het einde van de termijn van de huidige Commissie in 2005 zijn voltooid.

Om de wetgeving te vereenvoudigen is volgens de Commissie ook de medewerking nodig van de andere EU-instellingen, vooral die van het Europees Parlement en de Raad van Ministers, waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd.

Burgers van de EU die iets willen weten over de Europese wetgeving verdwalen al gauw in het netwerk van verdragen en Europese instellingen. Het gebruik van typisch Europese terminologie als 'comitologie' en 'subsidiariteit' maakt de interpretatie van de wetten en richtlijnen erg ondoorzichtig.