IMEC en VUB werken mee aan e-VRT-project

Het Interuniversitair Micro-Electronicacentrum (IMEC) en twee vakgroepen van de VUB gaan gedurende 2 jaar samenwerken aan de uitbouw van het e-VRT-project, het onderzoeks- en ontwikkelingsforum van de openbare omroep. Dat is dinsdag bekendgemaakt tijdens een persontmoeting tijdens de IMEC Vlaamse Bedrijvendag.

BELGA

Doelstelling van het e-VRT-project, dat deel uitmaakt van de beheersovereenkomst tussen VRT en Vlaamse Gemeenschap, is het brede publiek in de nabije toekomst in staat te stellen interactief bestaand en nieuw multimediamateriaal (beelden, geluiden, teksten, spelletjes, interactieve scenario's) te raadplegen via diverse kanalen (kabel, telefoonlijn, ether) en platformen (televisie, digitaal thuisplatform, PC, GSM, PDA).

Zo zal worden nagegaan hoe bestaand en nieuw multimediamateriaal efficiënt kan worden omgezet naar MPEG-4, het formaat bij uitstek om audiovisuele producties over diverse kanalen en op verschillende platformen te publiceren en te hergebruiken. Daarnaast wordt onderzocht hoe interactief gebruik van audiovisueel materiaal kan worden mogelijk gemaakt. Interactieve applicaties zullen worden ontwikkeld. In het kader van het Digitale Thuisplatform, het proefproject waaraan 100 Vlaamse testgezinnen in Schoten hun medewerking verlenen, zal nagegaan worden hoe de consument hiermee omgaat.

Via integratie van metadata wordt voorts gepoogd een inhoudsbeheersysteem te ontwikkelen. Een van de lange termijndoelstellingen hierbij is het brede publiek op een vlotte en interactieve manier toegang te verlenen tot het eigen archiefmateriaal. Een belangrijke rol bij dit alles zal de MPEG-7-standaard spelen. Deze laat toe metadata te beschrijven wat efficiënt opzoeken mogelijk maakt.