VUM: onderhandelingen afgesprongen

De onderhandelingen tussen directie en vakbonden van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) zijn dinsdag andermaal afgesprongen. De kloof tussen het Pegasusplan en het Hydraplan blijkt nog steeds onoverbrugbaar. Vrijdag wordt het personeel gevraagd of er overgegaan wordt tot acties.

BELGA

De onderhandelingsfase bij de krantenuitgever is nu volop aan de gang. De personeelsdelegatie weigert echter nog verder te onderhandelen over het Pegasusplan, volgens dewelke 66 naakte ontslagen vallen, 117 werknemers op brugpensioen worden gestuurd en 45 tijdelijke contracten niet worden verlengd. De vakbonden schuiven nog steeds hun Hydraplan naar voren, maar volgens de VUM-directie volstaan de maatregelen daarin niet. Volgens het plan van de vakbonden zou er onder meer bespaard kunnen worden door journalisten deeltijds te laten werken. De directie vindt dat echter organisatorisch moeilijk. Tevens is de nieuwe wetgeving over het tijdskrediet volgens de directie nog te nieuw en onduidelijk.

Ook over een aantal tijdelijke werknemers, onder meer bij de redactie van De Standaard online, is er nog onenigheid. "De directie wil de vijf tijdelijke werknemers op de onlineredactie behouden, terwijl wij argumenteren dat ook journalisten die job zouden kunnen uitvoeren. Volgens de directie zijn dat echter specialisten", legt Van Nieuwenhove uit. De vakbonden gaan een eind mee om een aantal tijdelijke contracten te behouden, maar bij een structurele afdeling als De Standaard online zouden er vaste mensen in dienst moeten genomen worden.

Vrijdag om 14.00 en 15.00 uur wordt het personeel ingelicht over de nieuwe ontwikkelingen. Er zal dan schriftelijk gestemd worden of er acties moeten ondernomen worden. "Als de werknemers kiezen voor acties, zullen we niet onmiddellijk overgaan tot een staking. Wel willen we dan een stakingsaanzegging indienen. In onze sector is het niet interessant om meteen het werk neer te leggen. Met een stakingsaanzegging hopen we alleszins de directie onder druk te zetten", aldus de BBTK-afgevaardige. Bij de VUM, uitgever van De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Het Volk, werken ruim 300 journalisten. In totaal moeten volgens het Pegasusplan 228 personeelsleden afgedankt worden, waarvan 91 journalisten.