Akkoord over machtsoverdracht Afghanistan

De delegaties op de conferentie over de toekomst van Afghanistan zijn het eens geworden over de politieke machtsoverdracht in Afghanistan. Het akkoord voorziet de installatie van een overgangsregering van 29 personen die het land voor zes maanden moet besturen.

BELGA

Ook voorziet het akkoord in de oprichting van een internationale VN-veiligheidsmacht. Die zou de veuiligheid in Kaboel en omstreken moeten garanderen. Dinsdag zal de VN rond de middag de Afghaanse deelnemers aan de toekomstconferentie een mogelijke interimregering voorstellen op basis van de kandidaten die door de vier delegaties naar voor zijn geschoven. De Noordelijke Alliantie diende als laatste van de vier delegaties dinsdagochtend een voorkeurlijst in