Natuurreservaten en de Wielewaal worden Natuurpunt

De Vlaamse natuurverenigingen Natuurreservaten en De Wielewaal fusioneren tot Natuurpunt. Deze nieuwe vereniging voor natuurbehoud zal met 47.000 leden, 172 werknemers en een jaarlijks budget van ruim 600 miljoen frank (15 miljoen euro) één van de belangrijkste non-profitondernemingen in Vlaanderen worden. Natuurpunt zal 10.000 hectare natuur in beheer hebben. Natuurpunt zal zich, net als de verenigingen waaruit ze ontstaan is, bezighouden met natuurbescherming en -behoud. Daarnaast wordt ook aan milieu- en natuureducatie en natuurstudie gedaan. De vereniging kan daarvoor rekenen op de steun van zowel professionelen als vrijwilligers.

BELGA

Officieel wordt de nieuwe vereniging zaterdag gelanceerd, al is de fusie nu al een feit. Als nieuwe natuurvereniging wil Natuurpunt af van het, naar eigen zeggen, oude ingebakken imago van geitewollensokken-blauwborstkoesteraars" en zich profileren als een moderne, dynamische en ambitieuze vereniging. Trefpunt werkt momenteel aan de uitbouw van haar sociale werkplaats. Die werkplaats stelt momenteel een 20-tal langdurige werlozen te werk als "natuurarbeiders". Minister van Terwerkstelling Landuyt (SP) heeft intussen geld uitgetrokken om 30 extra natuurarbeiders.

De natuurarbeiders vervullen allerlei taken in het domein van het natuurbeheer: bomen vellen, omheiningen plaatsen, wandelpaden aanleggen, maaien. Ze werken daarbij in ploegen van vijf, onder de leiding van één ploegbaas-begeleider. Bedoeling is om de mensen arbeidsattitudes bij te brengen zodat ze terug in het normale arbeidscircuit kunnen functioneren.