Vlaamse leerlingen lezen en rekenen uitstekend

De Vlaamse leerlingen behoren qua leesvaardigheden en wiskunde bij de wereldtop. Voor wetenschappen scoren ze iets minder goed, maar staan ze nog steeds hun mannetje. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een OESO-studie waaraan meer dan 30 landen deelnamen.

BELGA

Het Franstalig onderwijs doet het heel wat minder goed. De studie ging in meer dan 30 landen na wat 15-jarige leerlingen moeten kennen om te kunnen meedraaien in het onderwijs, de sociale omgeving en de arbeidswereld. In Vlaanderen zijn de verschillen tussen leerlingen uit gezinnen met een hoge en een lage sociaal-economische status relatief groot. Toch doen de leerlingen uit de tweede categorie het even goed dan vergelijkbare groepen in het buitenland. Vlaamse leerlingen zijn opvallend vertrouwd en vaardig met ICT-toepassingen. Na de VS, Canada en Nieuw-Zeeland haalt Vlaanderen op dit vlak de beste score.